ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

یاسین گرافیک

  • مالکیت معنوی: سینا خورسی
  • تاریخ: 1397/08/10
  • دسته: وبسایت گرافیک ورزشی

شاید اولین و بزرگترین سایت تخصصی ابزارِ طراحی ورزشی کشور که سابقه 5 سال فعالیت مداوم و بی توقف در این حوزه را دارد.