ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

آیسی منو

  • مالکیت معنوی: ترم تای
  • تاریخ: 1400/05/05
  • دسته: منو آنلاین

ارائه دهنده‌ی منو های دیجیتالی پر سرعت به سبکی نوین و طرح هایی شناور.