ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

مافیا ترنج

  • مالکیت معنوی: ترم تای
  • تاریخ: 1401/09/30
  • دسته: توسعه دهنده بازی بر پایه بوردگیم

– ارائه دهنده ابزاری متفاوت برا کنترل و مدیریت بازی پر طرفدار مافیا
– توسعه دهنده و اجرا کننده ی سبک نوینی در بازی های برد گیم