ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ابوالفضل رحیمی

بنیان گذار تیم ترم تای

مدیر اجرایی تیم یاسین گرافیک

ترم تای گروپ

  • مالکیت معنوی: ترم تای
  • تاریخ: 1401/10/29
  • دسته: آژانس دیجیتال مارکتینگ

تیم ترم‌تای گروپ که زیر مجموعه‌ی ترم‌تای می‌باشد به منظور ارتقاء و شتاب دهنده کسب و کار ها تأسیس شد و همواره حامی و پشتیبان استعداد های بی نظیر ایرانی خواهد بود.